2 Feb 2012

మూఢనమ్మకం అంటే ఏమిటి?

మూఢనమ్మకం అంటే ఏమిటి?
- టి.చెన్నకేశ్వరి, రామచంద్రాపురం
వాస్తవాలకు విరుద్ధంగా ఏర్పర్చుకొనే నమ్మకా లనే మూఢనమ్మకాలు అంటాము. మొరటుగా ఓ ఉదాహరణను ఇవ్వాలనుకొంటే.. 'స్త్రీల గర్భంలో పిండోత్పత్తి(embryological development)ద్వారా శిశువు జన్మిస్తుంది. ఇది వాస్తవం. కానీ అలా కాకుండా 'పురుషుడి పొట్టలో (stomach) శిశువు ఎదిగి నోట్లోంచి బిడ్డ బయటి కొస్తుంది'. ఓ వ్యక్తి ఇలా అనుకుంటున్నాడను కుందాం. ఇది మూడింతల అబద్ధం. శిశువు జన్మించేది స్త్రీకి, పురుషుడికి కాదు. శిశువు పెరిగేది గర్భంలో; పొట్టలో కాదు. శిశువు బయటపడేది యోని (vagina)మార్గం ద్వారా, నోటి నుంచి కాదు. ఇలా వాస్తవాలకు విరుద్ధంగా మనిషి ఏర్పర్చుకొనే ఏ నమ్మకమైనా మూఢనమ్మకమే. మరో ఉదాహరణ. యజ్ఞం చేస్తే వర్షం వస్తుందనీ, దేవాలయంలో పూజలు చేస్తే రాకెట్టుకు అంతరాయం ఉండదనీ, దేవుడికి మొక్కుకొంటే పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులవుతారనీ, ఫలాని దేవాలయంలోనే పూజలు చేస్తే అమెరికా వీసా లభిస్తుందనీ, చనిపోయిన దేహాన్ని పాతిపెట్టిన తర్వాత కొన్ని రోజులకు తిరిగి సజీవంగా బయటికొస్తాడనీ, పురుషుడితో సాంగత్యం లేకుండానే ఓ స్త్రీ బిడ్డకు జన్మనిస్తుందనీ, ఇద్దరు పురుషులు సంగమిస్తే మరో పురుషుడు పుడతాడనీ, మనిషి భవిష్యత్తును తారల సముదాయాలు (constellations)నిర్ణయిస్తాయనీ - ఇలా చాలా మూఢనమ్మకాలు సాధారణ ప్రజల్లోనే కాదు, పెద్దపెద్ద మేధావులనబడే వారిలోనూ, శాస్త్రీయ అవగాహనకు పెద్దపీట వేయాల్సిన విద్యాసంస్థల అధిపతుల్లో కూడా ఉన్నాయి.

___________________________________________________________

ప్రొ|| ఎ. రామచంద్రయ్య
సంపాదకులు, చెకుముకి,
జన విజ్ఞాన వేదిక
భూమి సూర్యుని చుట్టూ ఎందుకు తిరగాలి? ఒకవేళ తిరగాల్సి వస్తే తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఎందుకు తిరగాలి? సూర్యుడిలాగే భూమి కూడా నిశ్చలముగా ఉండవచ్చును కదా?!
- ఓ పాఠకుడు
ఈ విశాల విశ్వంలో ఏదీ నిశ్చలము (stationary) గా లేదు. కాబట్టి సూర్యుడు నిశ్చలముగా ఉంటున్నట్టు అనుకోవద్దు. పాలపుంత గెలాక్సీలో ఓ మారుమూల కీల (radial wing of Milky Way galaxy) లో సూర్యుడు గమనంలో ఉన్నాడు. పైగా సూర్యుడు కూడా తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూనే గెలాక్సీలో పరిభ్రమి స్తున్నాడు. పాదార్థిక ప్రపంచంలో ప్రతిస్థాయిలోనూ విరుద్ధభావాలున్నాయి. ద్రవ్యరాశి (mass) ఉన్న ఏవేని రెండు వస్తువుల మధ్య గురుత్వాకర్షణ (gravitational attraction)ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఆ గురుత్వాకర్షణను తప్పించుకొని తన ఉనికిని కాపాడుకోవాలనే జడ (inertial) స్వభావం కూడా ఉంటుంది. ఈ రెండు విరుద్ధ భావాలు పరస్పరం ఘర్షించుకుంటూ ఉంటాయి. అయినా కలిసే ఉంటాయి. గతితార్కిక భౌతికవాదం (dialectical materialism) అనే సంపూర్ణ విశ్వతాత్వికత (universal philosophy) కి ఇది ప్రథమసూత్రం. భూమి, సూర్యుడు పదార్థ స్వరూపాలు. వాటి మధ్య అత్యంత గురుత్వాకర్షణ బలం ఉంది. దీన్ని అధిగమించి తన స్థానాన్ని నిలుపుకోవాలంటే భూమి మీద సూర్యుడికి వ్యతిరేకదిశలో అంతే బలంతో పనిచేసే మరో బలం సమకూరాలి. దానిపేరే అపలంబ బలం(centrifugal force). కానీ ఇది గురుత్వాకర్షకబలంలాగా నిలకడబలం (static force) కాదు. కేవలం చక్రీయ గమనం (circular motion) ద్వారా మాత్రమే సంభవిస్తుంది. కాబట్టి ఇది గమనబలం (dynamic force). అంటే భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరగాలి. సుమారు 365 రోజులకో చుట్టు చుట్టేలా సూర్యుడి చుట్టూ భూమి తిరుగుతోంది. తద్వారా తనకూ, సూర్యుడికీ మధ్య ఉన్న గురుత్వా కర్షణ బలాన్ని తటస్ఠం చేస్తుంది. కాబట్టి సూర్యుడి చుట్టూ భూ పరిభ్రమణం (revolution) అవసరం.
చక్రీయ మార్గంలో తిరిగే ప్రతి వస్తువుకు మరో నూతన భౌతికరాశి సంక్రమిస్తుంది. దానిపేరు కోణీయ ద్రవ్యవేగం(angular momentum). బాహ్య పరిస్థితులకు సంబంధంలేని వ్యవస్థ (system) ను ఐసోలేటెడ్‌ వ్యవస్థ (isolated system) అంటారు. ఇలాంటి ఐసోలేటెడ్‌ వ్యవస్థలో కోణీయ ద్రవ్యవేగం నికరంగా(resultant) శూన్యం(zero) కావాలి. మరి తిరిగే వ్యవస్థకు కోణీయ ద్రవ్యవేగం ఉండాల్సిందేననడం ఓ వాస్తవమే. దానికి విరుద్ధ వాస్తవం ఐసోలేటెడ్‌ వ్యవస్థలో నికర కోణీయ ద్రవ్యవేగం (resultant angular momentum) శూన్యం కావాలనడం. అందువల్ల భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ కొత్త కోణీయ ద్రవ్యవేగాన్ని సంతరించు కొంటుంది. దీన్ని భ్రమణ కోణీయ ద్రవ్యవేగం (spin angular momentum) అంటారు. ఇది భూమికి పరిభ్రమణం వల్ల ఏర్పడిన కక్ష్యా కోణీయ ద్రవ్యవేగాని (orbital angular momentum) కి వ్యతిరేకదిశలో పనిచేయడం వల్ల, విలువలో సమానం కావడం వల్ల భూ గమనంలో నికర కోణీయ ద్రవ్యవేగం శూన్యం కాగలిగింది. అందువల్లే భూమి తన చుట్టూ తాను (భ్రూభ్రమణం) తిరగాలి.
__________________________________________________________


No comments: